Stichting Kind & Ziekenhuis
Algemeen, Stichting Kind & Ziekenhuis

Stichting Kind & Ziekenhuis

Een deel van de opbrengst van onze veiling gaat naar de Robot AV1 van Stichting Kind en Ziekenhuis. Met de robot AV1 is een kind met een ziekte nooit alleen.

Stichting Kind en Ziekenhuisis dé patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

Minder eenzaam met de AV1 robot en Covid-19. Bijna alle kinderen gaan vanaf 11 mei weer naar school. Wij van #klapcoronadewerelduit willen dat ook de kinderen die dit niet kunnen toch in de klas zijn, met de Robot AV1. Zieke kinderen die niet naar school kunnen, hebben veel baat bij de hulp van een AV1 robot, vooral als ze nog op de basisschool zitten. Ze voelen zich minder eenzaam, meer verbonden met hun klas en vrienden en hebben het gevoel dat ze er door de robot toch bij blijven horen. Naar schatting zijn er in Nederland ruim 19.000 kinderen met een langdurige ziekte. Zij missen hierdoor vaak (buiten-)schoolse activiteiten en de sociale contacten met vrienden. 4.479 kinderen gingen in 2018 langdurig niet naar school. Dit aantal is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Onderwijs biedt een sociale omgeving aan kinderen, waar zij op kunnen trekken met leeftijdsgenoten. Als dit wegvalt kan dit gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Ook minister Slob van OCW maakt zich hier grote zorgen over, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De robot staat in de klas en wordt door het zieke kind op afstand bediend met een beveiligde app. Het kind beslist zelf of het contact wil maken met de klas door in de app knopjes aan te raken. Via de robot kan het een vraag stellen, aangeven dat het alleen wil luisteren en de robot in de fluisterstand zetten.

Stichting Kind & Ziekenhuis en de Vodafone Nederland Foundation stellen 21 robots gratis langdurig ter beschikking in Nederland, maar dit is in deze Covid-19 crisis natuurlijk lang niet voldoende. 

Download het hele Rapport
Meer info over AV1 robot of robot lenen?mijn-bondgenoot.nl

Youtube: https://youtu.be/NlgDd05Xcmw 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *